TMGD Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD ): Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ülkemizde 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla ulusal mevzuat olarak yürürlüğe girmiştir. ADR, yalnızca karayolu taşımacılığını ilgilendiren bir düzenleme değildir. ADR, tehlikeli maddenin karayolu taşımacılığı süreci içinde firmaları da dahil ederek çeşitli taraflara ayıran ve yükümlülükler altına alan bir uygulamadır.

Kimler TMGD Hizmeti Almalıdır?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğinde belirtilen, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net (50) elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan yükümlü taraflar ile toplam araç taşıma kapasitesi (50) elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini kapsamaktadır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) hakkında tebliğin, beşinci bölüm, işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri, madde 27 ye göre; Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından Hizmet almakla Yükümlüdürler.

"KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR"

Amacımız 'KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR' sloganıyla hareket ederek işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İLETİŞİM
YUKARI