Mobil Sağlık Hizmetleri

Gezici İSG ve Mobil Sağlık Hizmetleri

Akciğer Grafisi

Odyometri

Solunum Fonksiyon Testi

Portör Taramaları

Aşı Uygulamaları

Kan ve İdrar Testleri

Laboratuvar Tetkikleri

"KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR"

Amacımız 'KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR' sloganıyla hareket ederek işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İLETİŞİM
YUKARI