Çevre Danışmanlık İzin ve Ruhsatlandırma

ÇED Danışmanlık

Çevre Görevlisi

ÇED Raporlarının Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

ÇED Kapsam Dışı Dosyalarının Hazırlanması

ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması

"KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR"

Amacımız 'KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR' sloganıyla hareket ederek işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İLETİŞİM
YUKARI