İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

Şantiye ve Fabrikalara Tam Zamanlı İSG personeli Görevlendirilmesi

Risk Değerlendirme Raporu

Acil Durum Eylem Planı ve Tatbikatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşe Giriş - Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tetkikleri

Sağlık ve Güvenlik Planlarının Hazırlanması

Kişisel Koruyucu Donanım Standartlarının Hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitaplarının Hazırlanması

"KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR"

Amacımız 'KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK HATALARI DOĞURUR' sloganıyla hareket ederek işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İLETİŞİM
YUKARI